Højskoledag - 5. februar 2017

Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste.
Derefter fortsætter vi i Alrø Forsamlingshus, hvor første foredragsholder er tidligere sognepræst Kaj Mogensen fra Thy.

 

kl. 10.00 Gudstjeneste i Alrø Kirke
Kl. 11.00 “Fra Emil fra Lønneberg til Ronja Røverdatter”
kl. 12.30 Frokost
kl. 13.30 “Værksted uden søm og skruer” 


“Fra Emil fra Lønneberg til Ronja Røverdatter”
Astrid Lindgren er børnebogsforfatter. Hun fortæller for børn og om børn. Hendes forfatterskab er meget omfattende og kan deles i to hovedgrupper: det smålandske hjemstavns forfatterskab, hvor hun fortæller om børns liv i Småland i Sverige i “fattigdommens dage”. Det er levende og humoristiske fortællinger om børns glæder og sorger. Astrid Lindgren forener i fortællingerne enkelhed og dybde, hun åbner en verden af betydning – vi kan gå ind i denne verden og få gode oplevelser – Vi kan oplyses og oplives. Vi kan på den voksne måde genfinde det barn, der bor også i de voksne.

Efter frokosten får salmedigter og højskoleunderviser Leif Rasmussen ordet. Leif er nok isærkendt for nr. 29 i salmebogen: “Spænd over os dit himmelsejl.

“Værksted uden søm og skruer”
Når jeg går i mit værksted er det ikke for at hamre og bore, men for at tænke og skrive. Det er nemlig et sang/salmeværksted. Endnu er det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad en salme er, alligevel skriver jeg dem. Og skrevet sange og salmer har jeg gjort i mange år, dels til FDF dels som højskolelærer på Silkeborg Højskole. Jeg vil fortælle om den proces – fra tanke til salme.

Alle er velkomne.
Af hensyn til frokost og kaffebord bedes der om tilmelding, senest den 20/1‑17 til Bente Rasmussen, degnsminde@mail.dk ,tlf. 8555 2142/2064 3151.
Fri entré – frokost og kaffe kr. 100, der betales kontant på dagen.


Studiekreds vinter 2017

Studiekredsen fortsætter efter nytår:

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30, fhv. sognepræst Jette Holm om N.F.S. Grundtvig.

Der er næppe nogen, hvis kristendomsopfattelse ikke bevidst eller ubevidst er præget af Grundtvig. Tænk bare på de mange af hans salmer, som vi ofte og gerne synger. Derfor er der god grund til at rette lyset mod ham, og det er, hvad grundtvigkenderen Jette Holm vil gøre. Hun vil fortælle om hans person og liv og om hans teologiske hovedtanker, som de kommer til udtryk ikke mindst i hans prædikener og salmer.

Torsdag den 23. marts 2017, kl. 19.30 Lektor, Lars Nymark Heilesen Mening og meninger om livet.

Hvis man går til en studiekredsaften om det vigtige i livet, kan man lige så godt lægge de to skarpeste skud i bøssen: Hvad er tro? Og hvorfor er der så meget lidelse og ondskab i verden? For hvordan kommer man overens med, at der skulle være en mening og helst en god mening med livet – altså en tro på, at det gode findes og vil os – når der sker så meget ondt? Livet og de daglige erfaringer har sørget for, at ingen af os nogensinde er blevet færdig med at tumle med de spørgsmål

Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118, Amstrup.

Studiekredsen er åben for alle interesserede.

 

 

 

 


 
 
Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

22. jan 09:00
10:00
22. jan 09:00 -
10:00

Gylling og Alrø - Højskoledag

5. feb 10:00
15:00
5. feb 10:00 -
15:00

Gudstjeneste

Prædikant - Helge Kjær Nielsen

19. feb 10:30
11:30
19. feb 10:30 -
11:30

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

22. jan 10:30
11:30
22. jan 10:30 -
11:30

Gylling og Alrø - Højskoledag

5. feb 10:00
15:00
5. feb 10:00 -
15:00

Gudstjeneste

Prædikant - Helge Kjær Nielsen

19. feb 09:00
10:00
19. feb 09:00 -
10:00