Fjordpastoratet - fælles kirkeblad - Vinter 2018/2019

Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild er sammen om et fælles kirkeblad.
Du kan læse det her

Kirkehøjskole 2018 / 2019 - FINALE

Studiekredsen

Torsdag 21. februar kl. 19.30
samles Studiekredsen hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118.

Alle interesserede (også nye deltagere) er meget velkomne.

Denne aften er temaet: Ansvar Teolog, afdelingsleder for teologi på Århus Universitet (forfatter til en af Tænkepausebøgerne “Ansvar”) Ulrik Nissen vil fortælle om det ansvar, som vi alle på forskellige måder har, og hvor afgørende det er, om vi tager det på os eller skubber det fra os


Fortælleaften om Alrø

Torsdag den 28. februar i Alrø Kirke kl. 19 - 21
ved naturvejleder Ole Sørensen, Moesgaard Museum, Afdeling Odder Museum.

Første gang navnet Alrø nævnes i en skriftlig kilde er i 1231 i Kong Valdemar Sejrs Jordebog. Her nævnes om Alrø, som kongen ejede, at her er hus og harer. Selve tydningen af navnet Alrø er ifølge stednavneforskningen øen med elletræerne, idet “al” er det gamle danske ord for elletræ. Ifølge et sagn betyder navnet Alrø dronning Alrunes ø! Arkæologiske fund viser, at der har boet mennesker på Alrø siden stenalderen. De mennesker, der har beboet området, har sat deres spor op gennem historien. Det mest markante og tydelige spor er områdets ældste bygning, kirken fra ca. 1400-tallet.

Alrø Kirke danner denne aften ramme om en fortælleaften med naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum, som fortæller. Sammen med sognepræst Marianne Lyst vil de denne aften tage tilhørerne med på en fortællerejse fra stenalder til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkebygningen, kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag! Alrø Kirke kan med sin placering i udkanten af Odder Kommune måske godt være lidt overset, men derfor er det også ekstra vedkommende at høre de historier og fortællinger, som knytter sig til kirken, om øen og området, og som måske ikke har været fortalt før eller længe – om en præstefamilie igennem 150 år, om Alrøs “stamfader” Jost Rosenmeier, om vadevejen, om et tyveri af kirkeklokken, om pengebøssen og fattighjælpen i sognet førhen og meget, meget mere.

Efter fortællingen i kirken serveres en forfriskning i våbenhuset


Bekendelser fra en kulturkristen muslim

Det Kirkelige Møde i Odder sognekirke, søndag 17. marts kl. 10.30

Forårets traditionelle møde mellem Odder Valgmenighed og alle sognekirkerne i provstiet finder sted søndag 17. marts. Vi begynder med fælles gudstjeneste i Odder sognekirke, hvorefter der er frokost i Kirkecenteret, efterfulgt af foredrag ved Naser Khader.

Mødet vil blive omtalt nærmere i det næste kirkeblad og i øvrigt blive annonceret i de lokale aviser. 


Højskoledag på Alrø


Søndag 24. marts i Alrø Kirke og forsamlingshus kl. 10 – ca. 15

Kl. 10: Gudstjeneste i Alrø kirke. Prædikant Gerda Neergaard Jessen
Kl. 11: Foredrag ved Gerda Jessen “Jeg vil ha’ ret til at fejle!”

Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum pastorat og kendt som en levende og givende foredragsholder; underholdende, letforståelig og god til at vække eftertanke. Som f.eks. når hun, som denne søndag tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Bibelen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesker, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Højskolesangbogen i fortælling og sang ved Erik Lindsø.
Erik Lindsøs arbejdsfelt er højskolen og journalistikken. Denne dag på Alrø vil han præsentere nye og gamle sange og melodier med gode historier. Vi tager med sangen til “kærlighedens sale”, hvor man får “øjne undrende og blå” – den slags øjne, der kan sluge livets tale: “At livet det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær”, som det lyder i Jens Rosendals kendte sang “Du kom med alt det der var dig”. Vi har i talesproget vendingen, at “der skal noget andet til” – noget, der stikker dybere ned og når længere ud, end vi selv magter ved hjælp af hverdagslivets redskaber og tidsåndens forhåndenværende indsigter. Poesi og sange rummer dette “noget andet”, der skal til. Fordi de er skrevet på hjertesprog. Poesi kommer af det, vi har på hjerte, det vi ønsker, tror og håber – alt det, der skal mod til. En sang er derfor ikke bare et begreb, den er et levende væsen. Den rører alt det i os, som videnskaben ikke kan bevise. Og så gør sangen noget godt ved os – den afstresser os, den får smilet frem og får vores åndedræt og muskler til at slappe af. Man bliver simpelthen i godt humør af at synge, og man kan aldrig blive vred på den, man synger sammen med. Advarsel!
Fællessang kan virke stærkt vanedannende!

Alle er velkomne.
Af hensyn til frokost og kaffebord bedes dom om tilmelding senest den 18. marts til Bente Rasmussen, degnsminde@mail.dk.
Fri entré. Frokost og kaffe kr. 50,-

Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

24. feb 10:30
11:30
24. feb 10:30 -
11:30

Højskoledag - Alrø Kirke og Forsamlingshus

24. mar 10:00
15:00
24. mar 10:00 -
15:00

Gudstjeneste

31. mar 10:30
11:30
31. mar 10:30 -
11:30

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

24. feb 09:00
10:00
24. feb 09:00 -
10:00

Fortælleaften om Alrø

28. feb 18:00
21:00
28. feb 18:00 -
21:00

Højskoledag - Alrø Kirke og Forsamlingshus

24. mar 10:00
15:00
24. mar 10:00 -
15:00