Fjordpastoratet Kirkeblad september-november 2019

Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild er sammen om et fælles kirkeblad.
Du kan læse det her

Julesangsgudstjeneste i Alrø Kirke

Søndag den 22. december 2019 kl. 16.00

På den sidste søndag i advent, umiddelbart inden juleaften samles vi for at synge julen ind i Alrø Kirke. Sangen akkompagneres af trioen Jørgen Heick, Ebbe Ravn og Tilke Horsbøel.


Studiekredsen 2019-2020

Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118. Alle er velkomne. Af pladshensyn vil vi gerne bede jer, der ønsker at komme, om at lade os det vide senest et par dage før det enkelte arrangement. Tlf. 86371326. Mail: inge. kjaer.nielsen@hotmail. com; hkn@cas.au.dk

Torsdag 7. november 2019 kl. 19.30
Gudsbilleder i nyere salmer.
Kirsten Nielsen Salmer er poesi, og et af formålene med salmer er at give os sprog til at tale om og til Gud uden at ende i trivialiteter. Foredraget vil vise eksempler på gudsbilleder i nyere salmer, hvor Gud er skildret som en person, der hører (Holger Lissner) og griber ind i verden med sin hånd ( Johannes Johansen). Men det rejser også spørgsmålet om, hvordan Guds aktive indgriben skal forstås i dag? Er Gud mere en Gud, der “virker i det stille” (Iben Krogsdal). Og hvordan er forholdet til Gud hos Simon Grotrian? Vi skal desuden se eksempler på naturbilleder som gudsbilleder (Lisbeth Smedegaard Andersen) og eksempler på, hvordan en moderne salmedigter beskriver længslen efter Gud (Iben Krogsdal). Et sidste eksempel er billedet af Gud som den treenige Gud, der er som en diamant (Ute Passarge).

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
Er Bibelen ved at miste sin betydning? v. Helge Kjær Nielsen
Bibelen er blevet kaldt ‘Bøgernes bog’. På den måde har man villet betegne den som den vigtigste af alle bøger. I vores del af verden synes Bibelen imidlertid at blive tillagt mindre og mindre betydning. Den læses af stadig færre. Den spiller ikke samme rolle som tidligere i skolen. Kendskabet til dens indhold mindskes. Alt det er der flere forståelige årsager til. Vi skal drøfte de vigtigste af dem. Vi skal også drøfte, hvorfor der stadig er nogle, der anser Bibelen for at være en helt grundlæggende bog for mennesker. Hvordan kan synet på Bibelen være så forskelligt? Aftenen kommer med andre ord til at handle om emnet ‘bibelsyn’, der aldrig har mistet sin aktualitet.


Frivillig i Fjordpastoratet

Kirkens Venner består af en gruppe mennesker i Gylling/Alrø sogne. De tilbyder assistance til en række opgaver, som præst eller menighedsråd måtte ønske at sætte i værk. Det kan dreje sig om praktisk hjælp ved arrangementer, kirkekaffe, kørsel til gudstjenester, at være besøgsven; men man kan også bidrage med ideer og planlægge arrangementer som f.eks. foredrag, de 9 læsninger, sangaftner, koncerter, udstillinger, foredrag og studiekredse.

Vi kunne ønske os, at flere har lyst til at være med.

Da vi nu er en del af Fjordpastoratet, vil det interessere os at indgå i et samarbejde med de andre dele af pastoratet, så vi kan sikre os en vis spredning i arrangementerne både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.

På vegne af Kirkens Venner, Inge Kjær Nielsen. Tlf.: 86371326. mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com


Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Børnejul

10. dec 10:00
11:00
10. dec 10:00 -
11:00

Julegudstjeneste for Gylling Efterskole

19. dec 17:00
17:30
19. dec 17:00 -
17:30

Julegudstjeneste for Gylling Skole

20. dec 08:30
09:00
20. dec 08:30 -
09:00

Julegudstjeneste

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Gudstjeneste

25. dec 09:30
10:30
25. dec 09:30 -
10:30

Gudstjeneste

12. jan 09:00
10:00
12. jan 09:00 -
10:00

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Julesangsgudstjeneste

22. dec 16:00
17:00
22. dec 16:00 -
17:00

Julegudstjeneste

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Gudstjeneste

26. dec 11:00
12:00
26. dec 11:00 -
12:00