Fjordpastoratet Kirkeblad december 2019 til februar 2020

Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild er sammen om et fælles kirkeblad.
Du kan læse det her


Højskoledag i Gylling

Søndag 22. marts i Gylling kirke og forsamlingshus kl. 10 – ca. 15

Kl. 10 Gudstjeneste i Gylling kirke. Prædikant Ivar Brændgaard.

Kl. 11 Foredrag i Gylling forsamlingshus

Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge
Foredrag ved fhv. højskoleforstander, TV-direktør og nu præst Ivar Brændgaard. Mere velfærd giver større lykke, mener mange, og det jager vort samfund efter, og vore unge mennesker starter et lykke- og rigdomsræs, som giver både skuffelser og stress. Mange mennesker bliver ulykkelige og modfaldne, når de ikke når deres drømmes mål, eller når sygdom eller ulykker pludselig slår dem ud af kurs. Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og kan præge vort liv. Og det er helt gratis værdier, som kan give mening og glæde i tilværelsen. Disse værdier sætter et andet fortegn for det liv, der skal leves, og de forventninger, der kan stilles. Ivar Brændgaard giver markante bud på de kristne værdier, der kan bære i både medgang og modgang. Der fortælles om den umiddelbare glæde ved livet, det liv, som vi får givet, og som vi ikke behøver at stræbe efter. Der øses af et levet livs erfaringer, og der hentes øjebliksbilleder fra andres liv. Og der kredses om livets sidste svære tid, alderdom og sygdom. Hvorfor skal det slutte sådan? Og hvordan kommer vi igennem livets afslutning?

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 
“Musiktime” ved Jesper Moesbøl
Fællessangen har det godt i disse år. Med Højskolesangbogen synger vi sange, som afspejler de værdier, vi bygger vores liv og samfund på. Sange der forsøger at give livet mening. Vi skal denne eftermiddag synge både traditionelle og nye højskolesange, og sangen kommer ikke til at stå alene, for de enkelte sange belyses historisk og eksistentielt. Målet er både at sætte sangene ind i den kulturtradition, vi er en del af  – og at skabe godt humør.  Sangtimen ledes af Jesper Moesbøl, der er tidligere højskoleforstander, musiker og embedsmand. Jesper arbejder i disse år med en revision af Sanghåndbogen, som er grundbogen til højskolesangbogen med artikler om alle Højskolesangbogens 571 sange. Han har derfor et særligt kendskab til sangene og deres baggrund.

Alle er velkomne.
Af hensyn til frokost og kaffebord bedes om tilmelding senest 15. marts 2020 til Bente Rasmussen på degnsminde@mail.dk.
Fri entré. Frokost og kaffe kr. 50,- 


Om at miste

Når børn for første gang oplever et dødsfald, dukker der mange spørgsmål og tanker op. To nye film skal gør det lettere at tale med børn om at miste.

Om at miste er udviklet og produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter med økonomisk støtte fra Y’s Men Region Danmarks klubber, sogne og menighedsråd. 

Læs mere her: https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/om-at-miste/ 


Studiekredsen 2019-2020

Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118. Alle er velkomne. Af pladshensyn vil vi gerne bede jer, der ønsker at komme, om at lade os det vide senest et par dage før det enkelte arrangement. Tlf. 86371326. Mail: inge. kjaer.nielsen@hotmail. com; hkn@cas.au.dk

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
Er Bibelen ved at miste sin betydning? v. Helge Kjær Nielsen
Bibelen er blevet kaldt ‘Bøgernes bog’. På den måde har man villet betegne den som den vigtigste af alle bøger. I vores del af verden synes Bibelen imidlertid at blive tillagt mindre og mindre betydning. Den læses af stadig færre. Den spiller ikke samme rolle som tidligere i skolen. Kendskabet til dens indhold mindskes. Alt det er der flere forståelige årsager til. Vi skal drøfte de vigtigste af dem. Vi skal også drøfte, hvorfor der stadig er nogle, der anser Bibelen for at være en helt grundlæggende bog for mennesker. Hvordan kan synet på Bibelen være så forskelligt? Aftenen kommer med andre ord til at handle om emnet ‘bibelsyn’, der aldrig har mistet sin aktualitet.


Frivillig i Fjordpastoratet

Kirkens Venner består af en gruppe mennesker i Gylling/Alrø sogne. De tilbyder assistance til en række opgaver, som præst eller menighedsråd måtte ønske at sætte i værk. Det kan dreje sig om praktisk hjælp ved arrangementer, kirkekaffe, kørsel til gudstjenester, at være besøgsven; men man kan også bidrage med ideer og planlægge arrangementer som f.eks. foredrag, de 9 læsninger, sangaftner, koncerter, udstillinger, foredrag og studiekredse.

Vi kunne ønske os, at flere har lyst til at være med.

Da vi nu er en del af Fjordpastoratet, vil det interessere os at indgå i et samarbejde med de andre dele af pastoratet, så vi kan sikre os en vis spredning i arrangementerne både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.

På vegne af Kirkens Venner, Inge Kjær Nielsen. Tlf.: 86371326. mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com


Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste Gylling Kirke og efterfølgende Kirkehøjskoledag

22. mar 10:00
15:00
22. mar 10:00 -
15:00

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Aftensangsgudstjeneste

23. feb 19:00
20:00
23. feb 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

Prædikant Helge Kjær Nielsen

8. mar 10:30
11:30
8. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Gylling Kirke og efterfølgende Kirkehøjskoledag

22. mar 10:00
15:00
22. mar 10:00 -
15:00