Fjordpastoratet Kirkeblad september-november 2019

Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild er sammen om et fælles kirkeblad.
Du kan læse det herEventyr i kirkerummet

Søndag 13. oktober kl. 14.00 i Gylling kirke

Kom og vær med til en aktiv koncert, som skal handle lidt om at være anderledes. Med udgangspunkt i eventyr og børnebøger synger, leger og bevæger SKRALLEBANG sig igennem historierne om Den Grimme Ælling, Gummi Tarzan, Lille Virgil og en masse andre. “SKRALLEBANG AlTid til børn” spiller aktive koncerter for børn og deres voksne. SKRALLEBANG er leg, læring, sang, musik, bevægelse, fantasi, fortælling og GRIN. Kom og øv din hoppe teknik, dans, syng eller bare kom og lyt til dejlig musik.

Efter koncerten er der pølsehorn og juice til børnene samt kaffe til de voksne.
Både koncert og traktement er gratis.
Alle er velkomne.


Basar og loppemarked

Kom og vær med 
lørdag den 2. november kl. 10-16
i Alrø Forsamlingshus 

Formålet er at indsamle til julehjælp til sognets trængende, 
og basaren afholdes af Kirkens Venner ved Gylling og Alrø Kirker. 

Der vil være salgsboder, loppemarked, tombola, fiskedam og café med salg af lidt godt til ganen.


Studiekredsen 2019-2020

Studiekredsen samles hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118. Alle er velkomne. Af pladshensyn vil vi gerne bede jer, der ønsker at komme, om at lade os det vide senest et par dage før det enkelte arrangement. Tlf. 86371326. Mail: inge. kjaer.nielsen@hotmail. com; hkn@cas.au.dk

Torsdag 26. september 2019 kl. 19.30
Vore kirkebygninger og deres kulturelle og religiøse betydning 
Historiker Rikke Olsen Kirkerne kom til Danmark med kristendommen, og den nye tros huse rejstes landet over først i træ og mellem ca. 1150 og ca. 1250 i sten. Nogle kom til senere i middelalderen, og med tilføjelser og udvidelser er de middelalderlige kirker på land og i by stadig rammen om gudstjenesten. Kulturelt og religiøst spejler de den lange fortid, de er del af, og de har bundet eftertiden, så man helt ind i det 20. århundrede byggede kirker som de gamle. Først i de senere årtier er der rejst kirker med en anden indretning, men funktionen er den samme, og det er nok for tidligt at tage stilling til, hvad de nye huse kommer til at betyde.

Torsdag 7. november 2019 kl. 19.30
Gudsbilleder i nyere salmer.
Kirsten Nielsen Salmer er poesi, og et af formålene med salmer er at give os sprog til at tale om og til Gud uden at ende i trivialiteter. Foredraget vil vise eksempler på gudsbilleder i nyere salmer, hvor Gud er skildret som en person, der hører (Holger Lissner) og griber ind i verden med sin hånd ( Johannes Johansen). Men det rejser også spørgsmålet om, hvordan Guds aktive indgriben skal forstås i dag? Er Gud mere en Gud, der “virker i det stille” (Iben Krogsdal). Og hvordan er forholdet til Gud hos Simon Grotrian? Vi skal desuden se eksempler på naturbilleder som gudsbilleder (Lisbeth Smedegaard Andersen) og eksempler på, hvordan en moderne salmedigter beskriver længslen efter Gud (Iben Krogsdal). Et sidste eksempel er billedet af Gud som den treenige Gud, der er som en diamant (Ute Passarge).

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.30
Er Bibelen ved at miste sin betydning? v. Helge Kjær Nielsen
Bibelen er blevet kaldt ‘Bøgernes bog’. På den måde har man villet betegne den som den vigtigste af alle bøger. I vores del af verden synes Bibelen imidlertid at blive tillagt mindre og mindre betydning. Den læses af stadig færre. Den spiller ikke samme rolle som tidligere i skolen. Kendskabet til dens indhold mindskes. Alt det er der flere forståelige årsager til. Vi skal drøfte de vigtigste af dem. Vi skal også drøfte, hvorfor der stadig er nogle, der anser Bibelen for at være en helt grundlæggende bog for mennesker. Hvordan kan synet på Bibelen være så forskelligt? Aftenen kommer med andre ord til at handle om emnet ‘bibelsyn’, der aldrig har mistet sin aktualitet.


Offentligt menighedsmøde

SÆT X I KALENDEREN!

Menighedsmøde for Gylling og Alrø Sogne.
Onsdag den 27. november 2019 kl. 19.30 i Alrø Forsamlingshus
I år skal vi, udover den almindelige orientering om menighedsrådets arbejde og kirkens økonomi, også tale om et udvidet samarbejde mellem de tre menighedsråd i Fjordpastoratet.


Historien om verdens første jul

1. søndag i advent, 1. december 2019 kl. 14.30

En juleevangelie- bugtalerfortælling med sjov og rap for hele familien! Det går ikke stille af, når skuespiller og bugtaler Jens Jødal fra Kirketeateret vil fortælle juleevangeliet, og Jødals to bugtalerdukker har deres helt egen idé om, hvordan dén historie skal fortælles! Børn blandt publikum får mulighed for at være med i fortællingen undervejs, og hele historien sluttes med en vaskeægte “Jule-evangelie-rap!”. 

Det er jul i kirken for børn og voksne …


Frivillig i Fjordpastoratet

Kirkens Venner består af en gruppe mennesker i Gylling/Alrø sogne. De tilbyder assistance til en række opgaver, som præst eller menighedsråd måtte ønske at sætte i værk. Det kan dreje sig om praktisk hjælp ved arrangementer, kirkekaffe, kørsel til gudstjenester, at være besøgsven; men man kan også bidrage med ideer og planlægge arrangementer som f.eks. foredrag, de 9 læsninger, sangaftner, koncerter, udstillinger, foredrag og studiekredse.

Vi kunne ønske os, at flere har lyst til at være med.

Da vi nu er en del af Fjordpastoratet, vil det interessere os at indgå i et samarbejde med de andre dele af pastoratet, så vi kan sikre os en vis spredning i arrangementerne både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.

På vegne af Kirkens Venner, Inge Kjær Nielsen. Tlf.: 86371326. mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com


Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

20. okt 10:30
11:30
20. okt 10:30 -
11:30

Kirkens Venners basar i Alrø Forsamlingshus

2. nov 10:00
16:00
2. nov 10:00 -
16:00

Allehelgen gudstjeneste

3. nov 15:30
16:30
3. nov 15:30 -
16:30

Gudstjeneste

24. nov 09:00
10:00
24. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste

24. nov 09:00
10:00
24. nov 09:00 -
10:00

Menighedsmøde for Gylling og Alrø Sogne

Afholdes i Alrø Forsamlingshus

27. nov 19:30
21:30
27. nov 19:30 -
21:30

Adventsgudstjeneste for onsdagsklubberne

4. dec 14:00
15:00
4. dec 14:00 -
15:00

Børnejul

10. dec 10:00
11:00
10. dec 10:00 -
11:00

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Prædikant Helge Kjær Nielsen

27. okt 09:00
10:00
27. okt 09:00 -
10:00

Kirkens Venners basar i Alrø Forsamlingshus

2. nov 10:00
16:00
2. nov 10:00 -
16:00

Allehelgen gudstjeneste

3. nov 14:00
15:00
3. nov 14:00 -
15:00

Gudstjeneste

17. nov 10:30
11:30
17. nov 10:30 -
11:30

Menighedsmøde for Gylling og Alrø Sogne

Afholdes i Alrø Forsamlingshus

27. nov 19:30
21:30
27. nov 19:30 -
21:30

Gudstjeneste

1. dec 16:00
17:00
1. dec 16:00 -
17:00