Højskoledag i Gylling

Karsten Nissen
Steen Kaalø

Søndag den 25. februar 2018

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Gylling Kirke, Prædikant Karsten Nissen
Kl. 11.00 Karsten Nissen “De stærkeste rødder har træer i blæst”
kl. 12.30 Frokost
kl. 13.30 Steen Kaalø “Fra kartoffelskræller til salmedigter”

Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter fortsætter vi i Gylling Forsamlingshus, hvor første foredragsholder er Karsten Nissen.

Karsten Nissen var en afholdt biskop i Viborg Stift fra 1996­2014. For tiden er han folkekirkens teologiske rådgiver i forbindelse med reformationsjubilæet. Karsten Nissen har gennem årene været med til at præge den kirkelige debat, og der er blevet lyttet til hans synspunkter. Han er kendt som en efterspurgt og engageret foredragsholder.

Efter frokosten har Steen Kaalø ordet. Han er en alsidig mand. På hans CV står der såvel skuespiller, digter, forfatter som præst. Som digter og forfatter har han været særdeles produktiv og er blevet belønnet med adskillige priser og legater. I Gylling og Alrø kirke, er han måske mest kendt for salme 70: “Du kom til vor runde jord”. Ikke blot synger vi ofte salmen, men der henvises af og til til ordene i salmens sidste vers:
“Hver gang at jeg syns jeg ku’ helt la’ vær’ at være, står du her med livets nu, Jesus, du min Herre!”

Alle er velkomne.
Af hensyn til frokost og kaffebord bedes der om tilmelding, senest den 16/2­-2018 til Bente Rasmussen, degnsminde@ mail.dk, tlf. 85552142/20643151.

Fri entré – frokost og kaffe kr. 100. Betales kontant på dagen eller pr. mobile-pay.


Det Kirkelige Møde

Søndag den 4. marts 2018 kl. 10.30‑15.00

Samtlige menighedsråd i Odder Kommune indbyder til det traditionsrige møde.

Mødet indledes med højmesse kl. 10.00 i Odder Sogne kirke. 
Efter højmessen serveres der frokost i Kirkecentret. Sygehus og sognepræst Preben Koch prædiker ved gudstjenesten og efterfølgende taler han ud fra sin nye bog: “Slip livet løs”. I foromtalen til denne skriver han: Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken? Af hensyn til frokost bedes der om tilmelding, senest den 27. februar 2018 til Odder Kirkekontor


Studiekreds

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30 

Leif Hjernøe: H.C. Andersen som rejsekam‑ merat “Rejsekammeraten” er titlen på et meget langt, gådefuldt eventyr af H.C. Andersen fra 1835. Det handler om barndomsmindernes betydning for den voksnes selvforståelse. Titlen kan også benyttes om eventyrdigteren som en rejsekammerat, der med sine fortællinger kan være en inspirerende livsledsager. Leif Hjernøe giver en række eksempler på, hvordan han har kunnet benytte H.C. Andersens mangeartede forfatterskab som rejsefører i ind­ og udland. En vedvarende inspirationskilde for Hjernøes egen mangeårige virksomhed som skribent og foredragsholder. 

Studiekredsen mødes hos Inge og Helge Kjær Nielsen, Alrøvej 118. 
Alle er velkomne. 


Konfirmation 2018

Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.30 i Alrø Kirke:
Camilla Reedtz Bilde Blaabjerg og Juliane Holm Clemmensen 

Søndag den 15. april 2018 kl. 10.30 i Gylling Kirke:

Sander Jakobsen, Frederik Hølmer-Hansen, Rasmus Kierbye Jensen og Tristan Alexander Rasmussen
Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Prædikant Sonja Nicolaisen

4. feb 10:30
11:30
4. feb 10:30 -
11:30

Offentligt menighedsrådsmøde

Konfirmandstuen, Gylling Præstegård

21. feb 19:00
22:00
21. feb 19:00 -
22:00

Højskoledag Gylling

25. feb 10:00
15:00
25. feb 10:00 -
15:00

Gudstjeneste

Prædikant Helge Kjær Nielsen

11. mar 09:00
10:00
11. mar 09:00 -
10:00

Konfirmation

15. apr 10:30
11:30
15. apr 10:30 -
11:30

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Kirkekaffe efter gudstjenesten.

18. feb 10:30
11:30
18. feb 10:30 -
11:30

Offentligt menighedsrådsmøde

Konfirmandstuen, Gylling Præstegård

21. feb 19:00
22:00
21. feb 19:00 -
22:00

Gudstjeneste

Prædikant Helge Kjær Nielsen

11. mar 10:30
11:30
11. mar 10:30 -
11:30

Konfirmaition

14. apr 10:30
11:30
14. apr 10:30 -
11:30