Fjordpastoratet Kirkeblad marts til maj 2020

Gylling-Alrø, Ørting-Falling og Hundslund-Torrild er sammen om et fælles kirkeblad.
Du kan læse det her


FORÅRETS KONFIRMATIONER UDSÆTTES!

Kære konfirmander og forældre, 

På baggrund af biskoppernes seneste udmelding omkring forårets konfirmationer, ser vi os desværre nødsaget til at udsætte de planlagte konfirmationer i Odder provstis kirker.

Vi ved, at de unge mennesker har set frem til den store dag, og det skærer os i hjertet, at vi nu må ændre i planerne.

Alle præsterne i Odder provsti har arbejdet tæt sammen om at finde en løsning - og de nye datoer i Fjordpastoratet er:

Lørdag den 12. september 2020:
Gylling kl. 10
Torrild kl. 12
ved Marianne Lyst

Søndag den 13. september 2020:
Hundslund kl. 9
Falling kl. 11
Alrø kl. 12


AFLYSNINGER - Folkekirkens Coronatiltag

Folkekirken i Odder Provsti slutter op om de generelle tiltag om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter.

Det betyder at gudstjenester, undervisning og arrangementer er AFLYST
FORELØBIG til og med den 13. april 2020.

Præsterne er til rådighed , og du kan altid ringe til din sognepræst. Præsterne står til rådighed for samtale i enhver situation. 

Folkekirkens Coronatiltag kan læses her

 

 


KIRKEBIL TIL FJORDPASTORATETS GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER KAN BESTILLES SENEST 1 ½ TIME FØR PÅ TLF. 86543500


Menighedsrådsvalg 2020

1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft.
Den nye valgform indebærer, at der over hele landet på samme dato, anden tirsdag i maj afholdes:

1) Menighedsmøde:

På menighedsmødet orienteres om, hvad der er sket siden
sidste møde. Aktiviteter, drift og økonomi samt menighedsrådets planer
og økonomi for indeværende år.
Menigheden har mulighed for at komme med bemærkninger/
ønsker til menighedsrådets arbejde.

2) Orienteringsmøde:

Orienteringsmødet er det første skridt på vej mod valget.
Formålet er at sikre åbenhed og skabe interesse om den
lokale kirke og menighedsrådet og finde ud af, hvem der
kunne være interesseret i at stille op eller genopstille.

De seks sogne i Fjordpastoratet har på deres menighedsmøder
i efteråret besluttet, at der i forbindelse med valget
i 2020 skal vælges ét fælles menighedsråd.

Det fælles menighedsråd kommer til at bestå af to medlemmer
fra hvert sogn, så den lokale forankring kan fastholdes.

Møderne afholdes 12. maj 2020:
Gylling – Alrø sogne kl. 17.00 i Alrø Forsamlingshus
Hundslund – Torrild sogne kl. 19.00 i Hundslund kirkehus
Ørting – Falling sogne kl. 19.00 i Ørting sognehus


Sogneudflugt Gylling-Alrø Menighedsråd

Gylling-Alrø menighedsråd inviterer til den traditionelle sogneudflugt torsdag 28. maj 2020.

Turen starter på Odder station kl. 8.00 og kører med opsamling i Gylling 8.15(ved kirken) og kl. 8.30 ved Alrø forsamlingshus til Den geografiske Have i Kolding.
Efter rundvisning er der frokost på den Gyldne Hane. Efter frokost køres til Sdr. Bjert kirke. 
Eftermiddagskaffen indtages på Sdr. Bjert Kro, efter boller og lagkage skulle vi være forsynet til vi kommer hjem.

Turen koster i egenbetaling 100 kr. kontant eller mobilepay (som går til den fælles menighedspleje). Der kan max. være 50 i bussen, så først til mølle.Tilmelding til Jørgen L Jensen på mail: Jensen-Lave@live.dk eller tlf.: 24943395 senest 14 majkl. 12.


Om at miste

Når børn for første gang oplever et dødsfald, dukker der mange spørgsmål og tanker op. To nye film skal gør det lettere at tale med børn om at miste.

Om at miste er udviklet og produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter med økonomisk støtte fra Y’s Men Region Danmarks klubber, sogne og menighedsråd. 

Læs mere her: https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/om-at-miste/ 


Frivillig i Fjordpastoratet

Kirkens Venner består af en gruppe mennesker i Gylling/Alrø sogne. De tilbyder assistance til en række opgaver, som præst eller menighedsråd måtte ønske at sætte i værk. Det kan dreje sig om praktisk hjælp ved arrangementer, kirkekaffe, kørsel til gudstjenester, at være besøgsven; men man kan også bidrage med ideer og planlægge arrangementer som f.eks. foredrag, de 9 læsninger, sangaftner, koncerter, udstillinger, foredrag og studiekredse.

Vi kunne ønske os, at flere har lyst til at være med.

Da vi nu er en del af Fjordpastoratet, vil det interessere os at indgå i et samarbejde med de andre dele af pastoratet, så vi kan sikre os en vis spredning i arrangementerne både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.

På vegne af Kirkens Venner, Inge Kjær Nielsen. Tlf.: 86371326. mail: inge.kjaer.nielsen@hotmail.com


Del dette:

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Menighedsmøde og orienteringsmøde om Menighedsrådsvalget 2020

Afholdes i Alrø Forsamlingshus

12. maj 17:00
19:00
12. maj 17:00 -
19:00

Gudstjeneste

7. jun 09:00
10:00
7. jun 09:00 -
10:00

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

3. maj 09:00
10:00
3. maj 09:00 -
10:00

Menighedsmøde og orienteringsmøde om Menighedsrådsvalget 2020

Afholdes i Alrø Forsamlingshus

12. maj 17:00
19:00
12. maj 17:00 -
19:00

Gudstjeneste

14. jun 10:30
11:30
14. jun 10:30 -
11:30