Graver og kirketjener - Gylling

Thorkil Sørensen
Tlf. 20951438
8098ths@km.dk

Gravermedhjælper - Gylling

Dorthe Sørensen
 
 

Graver - Alrø

Jens Theodor Pedersen, Ørting-Falling Kirkegårde
Tlf. 30337860
graver@oertingfallingkirker.dk

Kirketjener - Alrø

Tove Sloth Lave
Tlf. 71755209
kirketjener.alroe@gmail.com 
 

Organist - Gylling og Alrø

Inger Larsen

Kirkesanger - Gylling og Alrø

Gitte Møller Them

Gylling Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Prædikant Kåre Schelde Busk

9. feb 09:00
10:00
9. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Gylling Kirke og efterfølgende Kirkehøjskoledag

22. mar 10:30
15:00
22. mar 10:30 -
15:00

Alrø Kirke

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Prædikant Kåre Schelde Busk

16. feb 10:30
11:30
16. feb 10:30 -
11:30

Aftensangsgudstjeneste

23. feb 19:00
20:00
23. feb 19:00 -
20:00

Gudstjeneste

Prædikant Marianne Lyst

8. mar 10:30
11:30
8. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Gylling Kirke og efterfølgende Kirkehøjskoledag

22. mar 10:30
15:00
22. mar 10:30 -
15:00